Intervju za Radio Budva: Osnovni cilj rada našeg Instituta je poboljšanje finansijske pismenosti građana Crne Gore

logoSvjedoci smo da živimo u vremenu kada rješenje svih naših zaduženja pronalazimo kroz kreditno zaduživanje kod raznih finansijskih organizacija,  odnosno poslovnih banaka. Nedavno, tačnije u julu mjesecu ove godine osnovana je nevladina organizacija Institut za finansijsko i kreditno savjetovanje, koja pruža potpuno besplatne usluge savjetovanja i edukacije građana Crne Gore u oblasti kreditnog zaduživanja i upravljanja ličnim finansijama. Iako sa sjedištem u Podgorici, Institut je preko svojih članova i volontera prisutan u svim većim opštinama Crne Gore. Jedan od osnivača Instituta, Rade Prelević, dao je intervju za Nedjeljni program Radio Budve, koji prenosimo u cjelosti:

Ø  Odakle ideja za osnivanje nevladine organizacije ove vrste?

– Ideja da se gradjanima pomaže savjetujući i predlažući rešenja postoji odavno, jer naši članovi su bivši i sadašnji radnici nekoliko poslovnih banaka, i oni su se sa problemima gradjana srijetali svakodnevno. Praksa je takodje pokazala da naši gradjani nisu baš na zavidnom nivou finansijske pismenosti, pa je naša želja da na ovaj način utičemo koliko možemo da se to stanje popravi. Konkretno ovaj oblik organizacije je sličan onome koji postoji u Bosni i Hercegovini, još od 2009. godine. Interesantno je napomenuti da u Evropi u skoro svakoj zemlji postoji neki vid organizacije sa sličnom idejom i ciljevima i svi su udruženi u Evropsku mrežu organizacija za savjetovanje kreditno zaduženih osoba.

Ø  Koje su osnovne aktivnosti organizacije?

– Projekat „Odgovorno upravljanje ličnim finansijama“ je naš osnovni projekt zbog kojeg smo da tako kažem i osnovali nevladinu organizaciju. Radeći na njegovoj realizaciji mi obavljamo tri vrste aktivnosti: savjetodavne, edukativne i promotivne. Savjetodavne i edukativne se tiču gradjana, dok se promotivne tiču naših partnera u ovom i drugim projektima. Kad kažem savjetodavne, mislim prije svega na one aktivnosti koje su usmjerene da se riješi konkretno neki finansijski problem gradjanina koji nas je kontaktirao. Pod edukativnim podrazumijevam održavanje raznih predavanja, edukativnih radionica i sl., a na zahtjev npr. preduzeća, koje, vodeći se maximom „bolje spriječiti nego liječiti“, želi da pomogne svojim zaposlenima. Kao što sam već rekao promotivne aktivnosti su usmjerene ka svim onim koji pomažu finansijski i nefinasijski u realizaciji projekta, da preko našeg sajta, flajera, brošura, biltena, promovišu sebe i svoje proizvode. Na taj način oni osim promocije koju dobijaju, takodje i sebe promovišu kao društveno odgovornu firmu, instituciju i sl.

Ø  U čemu se konkretno ogleda savjetodavna aktivnost ili bolje reći šta je to što vi ljudima govorite?

– Prvo što radimo je sagledavanje trenutne situacije i zaduženosti, na osnovu koje ljudima govorimo šta je to što treba da traže od finansijske institucije, i šta je to na šta treba da obrate posebnu pažnju. Mnogi će sada pomisliti da mi favorizujemo odredjene banke. Može se reći da je to djelimično tačno, jer po potrebi predlažemo nekoliko banaka za rješenje situacije, ali uvijek vodeći se najpovoljnijim rješenjem za gradjanina. To znači da će banke sa najpovoljnijim uslovima biti i najzastupljenije u našim predlozima. Po potrebi mi možemo u ime klijenta kontaktirati banke.

Ø  Koji su ciljevi projekta i da li imate posebne ciljne grupe?

– Samim projektom su definisani opšti i specifični ciljevi.

Opšti cilj projekta je unapređenje svijesti gradjana, ali i finansijskih institucija, o problemu prezaduženosti i negativnih uticaja koje prezaduženost proizvodi na cjelokupno društvo. Podaci pokazuju stalni rast, kako broja kreditnih partija, tako i broja kredita po kojima postoje kašnjenja.

Specifični ciljevi projekta su:

– Pružanje finansijskog savjetovanja građanima Crne Gore koji nailaze na probleme u procesu upravljanja ličnim finansijama;

– Pronalaženje konstruktivnih i održivih rješenja za otklanjanje finansijskih poteškoća sa kojima se građani suočavaju u procesu upravljanja ličnim finansijama; drugim riječima, rešenja na duge staze

– Obezbjeđenje kvalitetnije komunikacije na relaciji klijent – banka;

– Promovisanje novih načina komunikacije i promocije ponude klijentima;

– Povećanje stepena znanja i vještina gradjana u vezi sa aktuelnim problemima koji se pojavljuju u svakodnevnoj praksi;

Što se ciljnih grupa tiče možemo reći da ih nemamo jer svi koji žele i imaju potrebu mogu nam se obratiti, ali klijente dijelimo u dvije grupe: Oni koji su već kreditno zaduženi i ne mogu odgovoriti svojim finansijskim obavezama tj kasne sa otplatom i druga grupa oni koji tek namjeravaju kreditno da se zaduže pa im treba savjet, najčešće, koja je to banka koja po najpovoljnijim uslovima može da odgovori na njihov zahtjev.

Ø  Konkretno, koji su proizvodi danas najpovoljniji na bankarskom tržištu?

Pa izdvojio bih tri grupe odnosno vrste kredita. Penzioneri su se iskristalisali kao posebna grupa zbog njihovog kvaliteta u otplati, sve banke su zainteresovane da imaju sto vise penzionera njihovih klijenata, I trenutno sve preko 10 % je nepovoljan penzionerski kredit. Druga grupa su najrasprostranjeniji, gotovinski krediti gdje sve preko 11% je nepovoljno. I kao trecu grupu bih izdojio stambene kredite koji su uvijek aktuelni I za njih se moze reci da do 7.5 odnosno 8 % je trenutno povoljno. Sve ovo kazem sa aspekta trenutne situacije to znaci da postoji sigurno prostora da sve kamate idu na niže.

Ø  Na kakav ste odziv naišli kod gradjana?

Razni pokazatelji govore da je konstantan rast kredita, kreditnih partija I kredita sa kašnjenjem u otplati, tako da nas dosadašnji broj ljudi koji nam se obratio za pomoć, savjet I slično nije iznenadio. Širok je dijapazon problema koji opterećuju gradjane Crne Gore, ali uz dodatne napore ljudi, kao I želju I volju finansijskih institucija veliki procenat problema se može pozitivno riješiti. Jedino što možda predstavlja prepreku je navika našeg naroda da ne želi da priča o svojim problemima. Moraju da shvate da smo mi neko ko garantuje povjerljivost, a sa druge strane dosadašnjim radnim iskustvom možemo im pomoći u rešavanju njihovih finansijskih problema ili bolje reći potrudićemo se da im pomognemo.

Ø  Kako vam se cini saradnja sa bankama, ali i drugim preduzećima do sada?

Kao što sam već rekao postoji kod banaka volja I želja da se, preko našeg projekta, ljudima pomogne, pozitivno reaguju kad im se predoči ideja I ciljevi projekta. U sledecih desetak dana ocekujemo potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Hipotekarnom bankom I First financial bankom sa kojima do sad I imamo najbolju saradnju, I koje su nas shvatili na pravi način. Neke banke su tek najavile formalizaciju saradnje. Pretpostavljamo da čekaju da na primjeru vide kako se stvari odvijaju I šta je to u praksi što mi nudimo. Što se tiče drugih preduzeća, period razgovora sa njima tek predstoji jer smo do sada najviše bili okrenuti bankama. To ne znači da smo I do sada sjedjeli skrštenih ruku, već naprotiv prvi potpisani memorandum je sa Advokatskom kancelarijom Cvorović, Minić radunovic koja našim klijentima po potrebi daje besplatne pravne savjete, dok je sa Crnogorskim fondom za solidarnu stambenu izradnju potpisan Memorandum o saradnji gdje će svi oni koji imaju kupoprodajni ugovor sa njima moći koristiti naše savjetodavne usluge.

Ø  Koji su planovi za dalji rad Instituta?

Osim ovog osnonog projekta imamo ideje za još nekoliko projekata koji su sa jedne strane vezani za pomoć gradjanima, a sa druge strane imamo par projekata koji bi se mogli shvatiti kao pomoć finansijskim institucijama tj njihovim zaposlenim. Mi smo na početku, a materija i problematika kojom se bavimo je veoma široka i raznovrsna, tako da tek treba očekivati pravi rad. Projekat „Odgovorno upravljanje ličnim finansijama“ je predvidjen da traje godinu dana, ali u planu nam je da bude produžen, pa čak i da bude stalno aktuelan.

Ø  Kako ljudi mogu doći do vas?

Predvidjeno je  otvaranje kancelarije u Podgorici, Budvi i Bijelom Polju, što je u planu da bude realizovano u bliskoj budućnosti. Do tada najjednostavniji način da nas ljudi kontaktiraju je preko sajta www.savjeti.me, ili preko mail adrese savjeti@t-com.me. Na sajtu postoje i nasi kontakt telefoni, kao i predvidjene i realizovane aktivnosti kako nas tako i nasih partnera u ovom projektu. Mogu se vidjeti i određeni primjeri našeg savjetovanja, naravno u kojima garantujemo povjerljivost.

Ø  I za kraj recite nam neki savjet koji bi bio od koristi za sve naše slušaoce.

Dan kad se kreditno zadužite nije srećan i radostan dan, naprotiv, tog dana dobijate “epitet” DUŽNIK. Praksa je pokazala da se na teritoriji opštine Budva dosta koriste turistički krediti koji sa sobom povlače hipoteku na stambene I poslovne prostore. Zato prije kreditnog zaduživanja treba posebno povesti računa o svojim finansijskim mogućnostima, prvenstveno zbog toga da se ne dodje u situaciju da se nešto što se godinama sticalo izgubi za veoma kratak period. Zaključak neka bude da ljudi budu realni u svojim zahtjevima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s