Potpisan Memorandum o saradnji sa First Financial Bank AD

first_financial_bankPredstavnici Instituta za finansijsko i kreditno savjetovanje i First financial bank AD Podgorica, potpisali su danas memorandum, kojim je dogovorena saradnja u smislu korišćenja bankarskih proizvoda ove banke prilikom rešavanja finansijskih zahtjeva gradjana.

Takodje, Institut za finansijsko i kreditno savjetovanje se obavezuje da će od dana potpisivanja Memoranduma o saradnji, koristeći svoje kapacitete vršiti promotivne aktivnosti bankarskih proizvoda i drugih aktivnosti First financial bank AD.

First financial bank AD se obavezala da će u domenu svojih nadležnosti, finansijskih i nefinansijskih mogućnosti, ljudskih i tehničkih kapaciteta podržati realizaciju projektnih aktivnosti u što većoj mjeri, kako bi skupa doprinijeli smanjenju broja gradjana sa poteškoćama u upravljanju ličnim finansijama, i sebe dokazali kao društveno odgovornu instituciju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s