Savjeti za pažljivo i efikasno korišćenje platnih kartica

creditcardsPočev od kraja 2002. godine, od kada je Euromarket banka izdala prvu svoju platnu karticu, pa do danas broj izdatih platnih kartica i njihova upotreba na bankomatima i prodajnim mjestima je u stalnoj ekspanziji. Rast prate raznovrsne zloupotrebe, pa je iz tog razloga veoma važna kontinuirana edukacija korisnika. To je i jedan od osnovnih razloga zbog kojeg ćemo u nastaku odredjenim savjetima pokušati da korisnicima približimo probleme sa kojima se mogu susresti, kao i način kako ih izbjeći. Sigurno korištenje kartice je i Vaše, a i ujedno zadovoljstvo Vaše banke.

Savjeti su podijeljeni po cjelinama na koje se odnose.

PIN

PIN je Vaš lični identifikacijski tajni broj koji znate samo Vi.

• Ne dopuštajte nikome da koristi Vašu karticu i PIN.

• Zapamtite svoj PIN i uništite obavijest o PIN-u

• Nikada ne zapisujte svoj PIN

• Preduzmite sve mjere kako biste svojukarticu i PIN učinili sigurnim.Vaša banka ili policija nikada neće zahtijevati da otkrijete svoj PIN

• Ako sumnjate da neko zna Vaš PIN, hitno o tome obavijestite svoju banku i zatražite da Vam izda novi PIN

• Kada unosite PIN na bankomatu ili prodajnommjestu, tijelom i rukom zaštitite tastaturu kako bi ste onemogućili da neko otkrije Vaš PIN

• Nije tačna informacija da se, ukoliko na bankomatu unesete PIN obrnutim redosledom brojeva, alarmira policija

BANKOMATI

Korišćenje bankomata je vrlo siguran način podizanja gotovine. Sledeći savjeti će Vam pomoći u sigurnom korišćenju Vaše platne kartice na bankomatu. Koliko god Vam to možda zvučalo neobično, veoma je bitno poštovati odredjena pravila prilikom obabira, korišćenja i napuštanja bankomata.

• Obratite pažnju na ljude oko sebe. Ako se neko u blizini bankomata ponaša sumnjivo ili u Vama izaziva neugodan osjećaj, odustanite od transakcije.

• Ukoliko uočite nešto sumnjivo na samom bankomatu, npr. dodatno instaliranu opremu, nemojte koristiti taj bankomat i odmah kontaktirajte Banku.

• Ukoliko možete da birati, koristite bankomate koji su dodatno zaštićeni uređajima koji sprječavaju kopiranje magnetnog
koda s Vaše platne kartice.

• Omogućite privatnost drugim korisnicima bankomata pri unosuPIN-a, tj. obavljanju transakcije. Preporučujemo da stojite na udaljenosti od dva metra od osobe koja koristi bankomat

• Pripazite na svoju okolinu. Ako Vas neko gura ili preko ramena posmatra Vaš pokušaj transakcije, otkažite transakciju.

• Ne prihvatajte pomoć od ‘dobrodušnih’ stranaca i ne dopustite da Vas iko ometa za vrijeme obavljanja transakcije.

• Nakon obavljene transakcije na bankomatu diskretno spremite novac, karticu i potvrdu otransakciji prije nego što napustite bankomat.

• Ne bacajte potvrdu o transakciji jer se na njoj nalaze podaci o Vašem računu. Ukoliko ipakodlučite baciti potvrdu o transakciji, prije toga je uništite.

• Ukoliko Vam bankomat ne vrati karticu, zadržavanje kartice odmah prijavite Banci.

PRODAJNA MJESTA

Prodajno mjesto za kupovinu karticom je bilo koje mjesto koje je tehnički osposobljeno za kartično plaćanje. Ekspanzijom broja kartica raste i broj prodajnih mjesta. Trenutno, mali je broj trgovina, restorana, caffe-a koje ne podržavaju kartično plaćanje. Takodje, u poslednje vrijeme sve više ljudi internet koristi kao prodajno mjesto, tj. vrše kupovinu preko interneta. Sve redje se koriste plaćanja preko telefonskih narudžbi.

• Čuvajte svoju karticu i držite je u vidokrugu pri svakom obavljanju transakcije.

• Potvrdu o transakciji sačuvajte za svoju evidenciju, a prije bacanja je uništite.

• Nemojte odavati broj svoje kartice preko telefona nepoznatim pozivaocima. Telefonske narudžbe su sigurnije ako Vi inicirate poziv i poznajete preduzeće od kojeg kupujete robu iliusluge.

• Pri narudžbi, prodajno mjesto može tražiti informacije kao što su broj kartice, datum isteka, sigurnosni broj sa mjesta za potpis, ime i prezime sa kartice.

• Tražite od prodajnog mjesta da Vam potvrdi cjelokupni iznos transakcije koji će teretiti karticu, uključujući dodatne naknade, poštarinu, i sl.

• Nikako ne odajte lične podatke poput PIN-a, šifre ili sl.

• Pobrinite se da Vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software.

• Kupujte na poznatim i sigurnim web stranicama – ikona koja ih označava je zaključani katanac u donjem desnom uglu ekrana.

• Ako web stranica nije sigurna (ne podržava sigurnosne komunikacione protokole), transakcija neće biti odobrena. Takve transakcije se odbijaju radi Vaše sigurnosti.

• Nikako ne odajte lične podatke poput PIN-a, šifre ili sl.

• Uvijek ispišite svoju narudžbu, uslove kupovine/povraćaja robe/isporuke, te adresu i telefonskibroj prodajnog mjesta.

GUBITAK / KRADJA KARTICE

Krađu ili gubitak kartice, kao i bilo kakvu sumnjivu aktivnost sa Vašom karticom, odmah prijavite Banci i policiji. Zapišite i čuvajte broj telefona koji Vam banka saopšti.

• Čuvajte svoje identifikacione podatke i finansijske dokumente i ne dijelite lične informacije sa nepoznatim osobama

• Ignorišite/ne odgovarajte na e-mail poruke u kojima se traže Vaši povjerljivi podaci, šifre, PIN i sl.

• Pravovremeno obavijestite Banku o promjeni adrese.

• Uvijek pažljivo pregledajte mjesečni bankarski izvod. Ukoliko utvrdite nepodudarnosti, najprije kontaktirajte prodajno mjesto. U slučaju da spor ne možete riješiti saprodajnim mjestom, obratite se Banci.

• Ukoliko na mjesečnom izvodu ne prepoznajete neke od transakcija, odmah kontaktirajte Banku.

One thought on “Savjeti za pažljivo i efikasno korišćenje platnih kartica

  1. Pingback: Savjeti za pažljivo i efikasno korišćenje platnih kartica | Bankar.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s