Gotovinski krediti

Cash-Loans-For-Financial-AidGotovinski krediti su krediti namijenjeni svim fizičkim licima koja imaju redovna mjesečna primanja (plata, penzija…). Mjesečni anuitet kredita zavisi od nominalne kamatne stope, roka za otplatu kredita i iznosa kredita.

Maximalni iznos odobrenog kredita, po pravilu, zavisi od kreditne sposobnosti klijenta (iznos mjesečnog anuiteta ne smije biti veći od polovine mjesečnog primanja). Iznos gotovinskih kredita je od 300€ pa do maximalnih 20.000€ kod pojedinih banaka.

Rok za otplatu kod većine banaka bio je maximalno na 60 mjeseci, s tim da se u poslednjih par mjeseci dozvoljava rok do 84, pa čak i do 120 mjeseci.

Nominalna kamatna stopa zavisi od toga da li ste klijent banke ili ne. Ukoliko mjesečna primanja usmjerite na banku kod koje aplicirate za kredit, postajete njen klijent i dobijate povoljnije uslove u odnosu na one koji to ne učine. Kreditna politika nekih banaka ne dozvoljava odobravanje kredita za one koji mjesečna primanja ne preusmjere na račune kod njih.

Status klijenta, osim niže kamatne stope, otvara mogućnosti za korišćenje niza drugih povoljnosti: manja sredstva obezbjeđenja kredita, minus po tekućem računu, kreditne kartice, SMS usluga obavještenja, E-banking itd.

Sredstva obezbjeđenja za odobrenje gotovinskih kredita, se razlikuju od banke do banke, a najčešće zahtijevaju da ispunite neke ili sve od ovih uslova:

 • da platu primate preko tekućeg računa otvorenog u toj banci,
 • da obezbijedite administrativnu zabranu (zabrana koja se stavlja na zaradu dužnika, odnosno korisnika kredita, kao i solidarnih jemaca, po njenom/njegovom pristanku),
 • da imate jednog ili više žiranata,
 • mjenice,
 • obezbijedite hipoteku ili novčani depozit,
 • životno osiguranje.

Naravno, uslovi se razlikuju i zavise od nivoa traženog kredita, kao i od boniteta kompanije u kojoj ste zaposleni (ili čiji ste vlasnik). Povoljnije uslove imaju klijenti zaposleni u bonitetnijim kompanijama. Neke banke za zaposlene određenih kompanija odobravaju kredite samo na potpisanu administrativnu zabranu i mjenicu zajmotražioca.

Gotovinski krediti imaju ugovoreni rok za potpunu otplatu kredita i fiksnu mjesečnu ratu. Uplatama mjesečnih rata tokom trajanja kredita,  dužnik otplaćuje cjelokupan iznos kredita kao i pripadajuću kamatu. Zbog toga, iznos rate se sastoji od dijela koji se koristi za otplatu glavnice i dijela kojim se otplaćuje kamata. U početku otplate kredita, dio koji se koristi za otplatu glavnice je znatno niži od dijela za otplatu kamate. Tokom vremena otplate kredita, ovaj odnos se mijenja u korist otplate glavnice. Zbog toga se glavnica kredita smanjuje sporije tokom početnog perioda otplate kredita, a zatim sve brže pa možete biti iznenađeni preostalim iznosom duga kada poželite da prijevremeno otplatite kredit.

Prednosti gotovinskih kredita su:

 • za njihovo odobravanje potrebno je manje vremena u odnosu na druge vrste kredita,
 • u odnosu na traženi iznos, odobravanje može da bude na nižim nivoima odlučivanja,
 • mogućnost zatvaranja kreditnih kartica i minusa po tekućem, po nižim kamatnim stopama
 • mogućnost dobijanja kredita uz obezbjedjenje polise osiguranja čije plaćanje može biti jednokratno ili višekratno (mjesečno, polugodišnje ili godišnje).

Nedostaci gotovinskih kredita:

 • u današnje vrijeme veoma je teško obezbijediti žirante. U vremenima kada se preko noći gube radna mjesta, ostaje bez prihoda koji osiguravaju osnovnu egzistenciju i pored najbolje volje i savjesti korisnika kredita da izmiri svoje obaveze prema banci, nerijetko ova obavezapadnenateretžiranta,
 • ukoliko je sredstvo obezbjeđenja hipoteka, ona sa sobom povlači dodatne troškove, osiguranja, procjene i upisa hipoteke,
 • neredovnim izmirenjem obaveza banka Vas može tužiti, a Sud Vam može blokirati račune koje imate kod bilo koje banke.

Prije nego što se odlučite za korišćenje nekog finansijskog proizvoda, pored svijesti o riziku kојi time preuzimate na sebe, potrebno je da raspolažete i potpunim i razumljivim informacijama o proizvodima koji se nude na finansijskom tržištu.

Prije podnošenja zahtjeva za kredit treba voditi računa o nekoliko stvari:

 • koliko će mjesečna rata opteretiti Vaš kućni budžet, i voditi računa da se izabere najpovoljnija banka
 • kolika je efektivna kamatna stopa,
 • koje su i kolike su naknade uključene u efektivnu kamatnu stopu,
 • da li banka obračunava interkalarnu kamatnu stopu,
 • da li možete da birate kadaće se raditi mjesečni obračun,
 • koja su neophodna sredstva obezbjedjenja i da li sa sobom povlače dodatne troškove,
 • da li banka i pod kojim uslovima može da mijenja kamatnu stopu,
 • kolika je naknada za prijevremeno vraćanje kredita,
 • ukoliko se radi o kreditu za refinansiranje, voditi računa o naknadama koje treba platiti za likvidiranje starog i uzimanje novog,
 • izdavanje mjenice bez pokrića je krivično djelo, a praksa je pokazala da je sve veći broj dužnika blokirano od strane pravosudnih organa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s