INSTITUT organizuje seminar na temu: IZVRŠENJE SUDSKOG RJEŠENJA

INSTITUT ZA FINANSIJSKO I KREDITNO SAVJETOVANJE

u sklopu projekta „Blokada računa fizičkih lica”

o r g a n i z u j e

seminar na temu:

IZVRŠENJE SUDSKOG RJEŠENJA

– problemi i nedostaci –

koji se održava u četvrtak, 06. maja 2014.

   sa početkom u 10:00 časova

u

PR CENTRU (PUBLIC RELATIONS CENTER)

Podgorica, Bulevar Josipa Broza 23 (ulaz sa dvorišne strane)

www.prcentar.me

Uvod:

Institut za finansijsko i kreditno savjetovanje (u daljem tekstu: Institut) je nevladina organizacija, koja pruža besplatne usluge savjetovanja i edukacije građana Crne Gore u oblasti upravljanja ličnim finansijama. Svoje ciljeve, Institut sprovodi kroz realizaciju projektnih aktivnosti usmjerenih ka unaprjeđenju znanja i vještina građana o upravljanju ličnim finansijama. Kroz svoje projekte, Institut organizuje edukativne programe za građane i predstavnike finansijskih institucija; organizuje individualna i grupna savjetovanja sa građanima u svim gradovima Crne Gore; organizuje seminare, okugle stolove i sl. sa temama koje su od interesa kako za gradjane tako i za finansijske institucije; omogućava uspostavljanje djelotvorne komunikacije građana i finansijskih institucija u Crnoj Gori čime se na neposredan način doprinosi većem stepenu usklađivanja interesa građana i finansijskih institucija.

Cilj:

Opšti cilj projekta „Prinudna naplata – fizička lica“ je unapređenje sistema prinudne naplate sa računa fizičkih lica u Crnoj Gori.

Dodatni ciljevi projekta su:

 • pronalaženje konstruktivnih i održivih rješenja za otklanjanje finansijskih i drugih poteškoća sa kojima se finansijske i nefinansijske institucije suočavaju u procesu naplate potraživanja sudskim putem;

 • upoznavanje sudskih instanci sa problemima na koje nailaze povjerioci prilikom naplate potraživanja sudskim putem, kao i sa problemima na koje nailaze finansijske institucije prilikom realizacije dobijenih sudskih rešenja;

 • pružanje finansijskog savjetovanja građanima Crne Gore koji nailaze na probleme u procesu upravljanja ličnim finansijama;

 • obezbjeđenje kvalitetnije komunikacije na relaciji klijent – banka, kao i banka – sud;

 • povećanje stepena znanja i vještina zaposlenih finansijskim institucijama u vezi sa aktuelnim problemima koji se pojavljuju u njihovoj praksi.

Seminar je namijenjen:

 • zaposlenima u finansijskim institucijama – banakama;

 • zaposlenima u mikrokreditnim finansijskim institucijama;

 • zaposlenima u osiguravajućim društavima;

 • zaposlenima u leasing društvima;

 • zaposlenima u pravosudnim institucijama;

 • advokatima;

 • predstavnicima povjerilaca kojih se mogu ticati ovakva sudska rješenja;

 • udruženjima građana, nevladinim udruženjima i ostalim zainteresovanim građanima.

Raspored:

Vrijeme

Opis

10:00 – 10:15

Dolazak učesnika

10:15 – 10:30

Pozdravna riječ organizatora

10:30 – 11:30

Radni dio seminara – prezentacija predavača

11:30 – 11:45

Pauza

11:45 – 13:00

Radni dio seminara  – pitanja učesnika

13:00

Kraj seminara

Gosti predavači:

 • Milena Matović, sudija Osnovnog suda u Podgorici;

 • Petar Minić, advokat

 • Aleksandar Zloković, sudski izvršitelj

Prijavu za učešće  potrebno je popuniti i poslati do utorka, 22.04.2014. na * savjeti@t-com.me. Napominjemo da je broj mjesta ograničen na 40 učesnika.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo Vas da nas kontaktirate putem * savjeti@t-com.me ili na 067 60 90 94.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s