Universal Capital Banka za Dječiji Dom ‚‚Mladost” u Bijeloj

universal-capital-bank1Predstavnici Universal Capital Banke su na inicijativu vlasnika banke, Petrosa Statisa, posjetili juče Dječiji Dom u Bijeloj i tom prilikom potpisali ugovore o otvaranju računa za sve štićenike doma uzrasta od 3-5 godina na koje je uplaćeno po 2,000 eura koje će biti oročene do njihovog punoljetstva po najvišoj kamatnoj stopi koju banka trenutno nudi.

Tim novcem će raspolagati isključivo djeca na čija imena su računi otvoreni a moći će da ih koriste u koju god svrhu oni požele. Ideja da se novac oroči do punoljetstva trebala bi makar u nekoj mjeri da olakša situaciju djece za koje problemi u najvećoj mjeri tek počinju onog momenta kada treba da napuste sigurnost doma u kom su odrasli.

Inicijativu vlasnika banke su podržali i zaposleni kroz novčane priloge od kojih su kupljeni novogodišnji paketići za svu djecu u domu.

Želimo posebno da istaknemo da se ovim ne završavaju aktivnosti koje ukazuju na društvenu odgovornost Universal Capital Banke, već je ovo najbolji način da se sa njima počne.

djeciji dom mladost bijela

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s