NIJE SVE U KAMATI, NEŠTO JE I U NAKNADI

bankfees11-612x300

INSTITUT ZA FINANSIJSKO I KREDITNO SAVJETOVANJE

u sklopu projekta „Finansijska edukacija nije za ocjenu”

o r g a n i z u j e 

predavanje na temu: 

NIJE SVE U KAMATI, NEŠTO JE I U NAKNADI

koje se održava u petak, 24.aprila 2015.

   sa početkom u 10:00 časova

u

PR CENTRU (PUBLIC RELATIONS CENTER)

Podgorica, Bulevar Josipa Broza 23 (ulaz sa dvorišne strane)

www.prcentar.me

 

NVO Institut za finansijsko i kreditno savjetovanje je 01. marta 2015 godine otpočeo realizaciju projekta “FINANSIJSKA EDUKACIJA NIJE ZA OCJENU”. U sklopu projekta 24.aprila 2015. organizuje se prvo u nizu predavanja (seminara, debata, okruglih stolova) na temu “NIJE SVE U KAMATI, NEŠTO JE I U NAKNADI”.

Svi imaoci računa u bankama obavljaju u većoj ili manjoj mjeri platni promet u zemlji i inostranstvu. Mnogi korisnici ove usluge ne koriste na najefikasniji način tj. ne vodeći računa o troškovima (naknadama) koje banke obračunavaju za njihovo korišćenje.

Osnovni cilj je učesnicima, prije svega pravnim licima, pokazati na koji način mogu smanjiti troškove domaćeg i ino platnog prometa. Jednostavnim primjerima organizator će pokušati da učesnicima ukaže na eventualne greške koje prave prilikom ispostavljanja naloga za plaćanja. Upoznaće se sa novinama novog Zakona o platnom prometu tj. da li i šta klijenti dobijaju sa njim.

Posebna pažnja biće posvećena elektronskom bankarstvu, kao jednom od načina smanjenja troškova. Od kada su poslovne banke preuzele obavljanje platnog prometa u zemlji, kompanija E-mon doo (www.emon24.net), u saradnji sa njima, fizičkim i pravnim licima nudi uslugu elektronskog bankarstva. Rezultati iz godine u godinu pokazuju da sve više pravnih, a posebno fizičkih lica, koriste elektronsko bankarstvo i nema nijednog razloga da tako ne bude ni u budućnosti. Praksa je pokazala da se korišćenjem elektronskog bankarstva dobija posebno na brzini, ali i na sigurnosti i smanjenju troškova.

Želja nam je pokazati šta se korišćenjem elektronskog bankarstva može dobiti. To ćemo najbolje postići u direktnom kontaktu između korisnika i onih što uslugu nude. Na konkretnim primjerima ćemo pokazati sve prednosti korišćenja elektronskog bankarstva, a kroz neposredni kontakt odagnaćemo eventualne barijere i nepoznanice ukoliko postoje.

Poslednji dio je namijenjen pitanjima učesnika vezanim za povjerilačko dužničke odnose. Odgovore na pitanja daće advokati i javni izvršitelji sa kojima Institut sarađuje.

Kao što iz Agende možete vidjeti, predavanje je, prije svega, namijenjeno pravnim licima tj. zaposlenima u preduzećima, čije radno mjesto podrazumijeva saradnju sa bankama (unutrašnji i devizni platni promet).

Prijave je potrebno dostaviti do srijede 15.aprila 2015 godine.

Za sva dodatna pojašnjenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila: savjeti@t-com.me ili na tel. 067 60 90 94.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s