EDUKACIJA

Organizovanje edukativnih programa je jedan od glavnih ciljeva postojanja Instituta za  finansijsko i kreditno savjetovanje.

Kroz organizovanje seminara, konferencija, okruglih stolova, Institut nastoji da unaprijedi postojeći stepen znanja i vještina zaposlenih u državnim institucijama, sindikatima, univerzitetima, kompanijama o aktuelnim temama iz domena upravljanja ličnim finansijama.

Na ovaj način Institut daje doprinos razvoju stručnih, socijalnih (društvenih), ličnih i organizacijskih kompetencija svih polaznika edukativnih programa.

Seminari se organizuju za grupe od maksimalno 40 polaznika, a predavači su domaći, regionalni i međunarodni eksperti u pojedinim oblastima, koje po potrebama angažuje Institut. Na kraju svakog seminara, polaznici dobijaju sertifikate o završenoj obuci.

ODRŽANE AKTIVNOSTI

PLANIRANE AKTIVNOSTI