NIJE SVE U KAMATI, NEŠTO JE I U NAKNADI

bankfees11-612x300

INSTITUT ZA FINANSIJSKO I KREDITNO SAVJETOVANJE

u sklopu projekta „Finansijska edukacija nije za ocjenu”

o r g a n i z u j e 

predavanje na temu: 

NIJE SVE U KAMATI, NEŠTO JE I U NAKNADI

koje se održava u petak, 24.aprila 2015.

   sa početkom u 10:00 časova Continue reading