Gotovinski krediti

Cash-Loans-For-Financial-AidGotovinski krediti su krediti namijenjeni svim fizičkim licima koja imaju redovna mjesečna primanja (plata, penzija…). Mjesečni anuitet kredita zavisi od nominalne kamatne stope, roka za otplatu kredita i iznosa kredita.

Maximalni iznos odobrenog kredita, po pravilu, zavisi od kreditne sposobnosti klijenta (iznos mjesečnog anuiteta ne smije biti veći od polovine mjesečnog primanja). Iznos gotovinskih kredita je od 300€ pa do maximalnih 20.000€ kod pojedinih banaka. Continue reading