Revolving kartica (za ili protiv)

debt2U januaru nam se obratio klijent sa molbom za savjet jer su joj potrebna odredjena sredstva, a već je zadužena revolving karticom.

Ovim primjerom nam nije cilj da pokažemo da smo pomogli klijentu, već da pokažemo koliko revolving kartica može biti nepovoljna po klijenta. Continue reading

Savjeti za pažljivo i efikasno korišćenje platnih kartica

creditcardsPočev od kraja 2002. godine, od kada je Euromarket banka izdala prvu svoju platnu karticu, pa do danas broj izdatih platnih kartica i njihova upotreba na bankomatima i prodajnim mjestima je u stalnoj ekspanziji. Rast prate raznovrsne zloupotrebe, pa je iz tog razloga veoma važna kontinuirana edukacija korisnika. To je i jedan od osnovnih razloga zbog kojeg ćemo u nastaku odredjenim savjetima pokušati da korisnicima približimo probleme sa kojima se mogu susresti, kao i način kako ih izbjeći. Sigurno korištenje kartice je i Vaše, a i ujedno zadovoljstvo Vaše banke. Continue reading