Savjeti za pažljivo i efikasno korišćenje platnih kartica

creditcardsPočev od kraja 2002. godine, od kada je Euromarket banka izdala prvu svoju platnu karticu, pa do danas broj izdatih platnih kartica i njihova upotreba na bankomatima i prodajnim mjestima je u stalnoj ekspanziji. Rast prate raznovrsne zloupotrebe, pa je iz tog razloga veoma važna kontinuirana edukacija korisnika. To je i jedan od osnovnih razloga zbog kojeg ćemo u nastaku odredjenim savjetima pokušati da korisnicima približimo probleme sa kojima se mogu susresti, kao i način kako ih izbjeći. Sigurno korištenje kartice je i Vaše, a i ujedno zadovoljstvo Vaše banke. Continue reading