Kriterijumi za odabir banke

bankaVrijeme kada se plata primala u računovodstvu firme u kojoj se radi, a nedostatak novca se pozajmljivao od rodjaka i prijatelja je odavno iza nas. U današnje vrijeme banka nam zamjenjuje i računovodstvo i prijatelje. Bilo da otvarate račun ili uzimate kredit, vi uspostavljate dugoročan odnos sa bankom i u tom smislu važno je da odaberete banku koja će najbolje odgovarati vašim potrebama. Potrebe se razlikuju od pojedinca do pojedinca, kao i kriterijumi koji su odlučujući za odabir banke. Svi ti kriterijumi čine kvalitet banke odnosno kvalitet njenih usluga. Continue reading

Gotovinski krediti

Cash-Loans-For-Financial-AidGotovinski krediti su krediti namijenjeni svim fizičkim licima koja imaju redovna mjesečna primanja (plata, penzija…). Mjesečni anuitet kredita zavisi od nominalne kamatne stope, roka za otplatu kredita i iznosa kredita.

Maximalni iznos odobrenog kredita, po pravilu, zavisi od kreditne sposobnosti klijenta (iznos mjesečnog anuiteta ne smije biti veći od polovine mjesečnog primanja). Iznos gotovinskih kredita je od 300€ pa do maximalnih 20.000€ kod pojedinih banaka. Continue reading